Doświadczenie zawodowe
Business @ Witański Consulting Group
[więcej ...]

Wykształcenie
Uniwersytet Wrocławski
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
PRINCE2 Agile - nowe szaty księcia
[więcej ...]

Organizacje
International Project Management Association
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami
[więcej ...]

Zainteresowania
Fotografia
[więcej ...]

Mateusz Witański - ekonomista, praktyk zarządzania, kierownik projektów, konsultant, specjalista w zakresie projektów teleinformatycznych, ekspert w zakresie systemów billingowych, biegły sądowy w zakresie telekomunikacji, wykładowca i szkoleniowiec, handlowiec, publicysta.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych Sieci komputerowe i multimedia (Uniwersytet Śląski) oraz Zarządzanie projektami informatycznymi (Akademia Górniczo-Hutnicza). Doktorant Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów teleinformatycznych (wdrożeniowych, programistycznych, testowych) oraz promocyjno-marketingowych, rozwoju oprogramowania (definiowanie ścieżek rozwojowych, realizacja zadań rozwojowych), kontaktach z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi (rozmowy handlowe i projektowe, serwisowanie). Posiada certyfikaty zarządzania projektami IPMA-D oraz PRINCE2. Interesuje się zwinnymi metodykami zarządzania projektami (SCRUM i rola Product Ownera). Ponadto biegły sądowy o specjalności telekomunikacja w zakresie analizy danych transmisyjnych oraz Rzeczoznawca PTI.

Od kilku lat konsultuje i realizuje projekty analityczno-badawcze oraz realizuje projekty z zakresu zarządzania strategicznego i marketingowego. Publikuje na łamach czasopism biznesowych, prawniczych oraz teleinformatycznych. Prowadzi szkolenia i ćwiczenia na śląskich uczelniach. Pasjonuje się historią współczesną i filozofią polityczną, amatorsko zajmuje się fotografią i webmasteringiem.